Gọi mua hàng: 0902-247-548

Logo-Bacsi-online-v3

I. BACSI-ONLINE

Mọi tài liệu, bao gồm hình ảnh, phần mềm, văn bản và đồ họa,… có trên trang thuộc bản quyền của Bacsi-Online.com.

Bạn không được sử dụng nội dung trên trang vì mục đích thương mại. Vi phạm Điều khoản sử dụng này có thể đồng nghĩa với việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp nội dung liên quan hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan có thể khởi kiện để bảo vệ các quyền này.

Bạn có thể xem và in nội dung, miễn là các tài liệu này chỉ được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là https://bacsi-online.com/ mỗi khi sử dụng tài liệu.

Website Bác sĩ trực tuyến (https://bacsi-online.com) là nơi cung cấp thông tin và dịch vụ về y tế, sức khỏe. Khi sử dụng website, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây.

Điều Khoản Sử Dụng này nhằm đặt ra các quy định về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng và chủ website.

II. Điều khoản chung

2.1 Đăng ký và bảo mật tài khoản

Để sử dụng một số dịch vụ, bạn cần phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin cá nhân. Bạn phải đảm bảo rằng thông tin đăng ký là chính xác và cập nhật nếu có thay đổi.

2.1.1 Mật khẩu và bảo mật

Bạn chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình. Bất kỳ hoạt động nào xảy ra dưới tên đăng nhập của bạn đều là trách nhiệm của bạn.

III. Sử dụng dịch vụ

3.1 Quy định về nội dung

Nội dung bạn chia sẻ trên website phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và không vi phạm quyền lợi của bên thứ ba.

3.1.1 Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên website thuộc quyền sở hữu của Bác sĩ trực tuyến hoặc đối tác của chúng tôi, và được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ.

IV. Vi phạm Điều Khoản Sử Dụng

4.1 Hậu quả của vi phạm

Nếu bạn vi phạm Điều Khoản Sử Dụng, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho bạn.

Chúng tôi có quyền cập nhật Điều Khoản Sử Dụng này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web này.

BACSI ONLINE TRÊN CÁC NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI