Gọi mua hàng: 0902-247-548

Logo-Bacsi-online-v3

BACSI ONLINE

Website Bác sĩ trực tuyến (https://bacsi-online.com) rất trân trọng quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

1.1 Mục đích của chính sách

Chính sách bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu rõ về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng dịch vụ.

II. Các loại thông tin chúng tôi thu thập

2.1 Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2.1.1 Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ, gửi phản hồi hoặc liên hệ với chúng tôi.

III. Cách chúng tôi sử dụng thông tin

3.1 Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ, gửi thông báo về dịch vụ và trả lời các yêu cầu của bạn.

3.1.1 Tiếp thị và quảng cáo

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các ưu đãi mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm.

IV. Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

4.1 Chúng tôi không bán thông tin của bạn

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn.

4.1.1 Dịch vụ tiếp thị

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các công ty tiếp thị đối tác để giúp chúng tôi trong việc quảng cáo dịch vụ của chúng tôi.

V. Bảo mật thông tin

5.1 Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không phù hợp.

5.1.1 Biện pháp bảo mật

Chúng tôi sử dụng các công nghệ và biện pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web này.

BACSI ONLINE TRÊN CÁC NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI